Karlek och sex framstalls ofta ino popularkultur och annonsering sasom nagot tidlost

Karlek och sex framstalls ofta ino popularkultur och annonsering sasom nagot tidlost

Ino boken eftersom tar karleken slut. De negativa relationernas sociologi visar hon att dagens flyktiga relationer har betydligt djupare rotter annu senaste arens ”appifiering”.

Bejakandet itu det lustfyllda befinner sig forknippat tillsammans frihet, autonomi sam sjalvforverkligande

I var tidrymd befinner si det nago axio att vallust ar nagot att efterstrava. Forbruknin har i sjalva verket blivit odl grundligt forut var upplevelse utav valbehag att det ar marigt att differentiera det forsona av det andra. Vi lever i en konsumtionskultur, vilket inte endast innebara att vi utvecklar nya behov av sam lust postumt onodiga greje utan aven att sjalva begaren framstalls samt uttrycks igeno forbrukning. Det har ager, menar sociologen Eva Illouz inom saken da villig svenska spraket nytukomna boken foljaktligen tar karlek final, haft ett enorm inverkan villig forutsattningarna forut romantiska och sexuella relationer ino dagens b.

Illouz har agnat mer an tjugo ar att lasa karlekslivets krav ino det kapitalistiska samhallet, ett forskningsprojekt saso resulterat inom atskilliga uppmarksammade litteratur, bland annat Darfor utfor karlek ont (201. Deras sjalvhjalpsklingande titlar mo trots ar Illouz litteratu odl vidstrackt ifran mindfullness sam livscoaching herre kan ejakulera. Utgangspunkten befinner sig att ekonomiska, teknologiska samt sociala faktorer strukturerar vara intima relationer. Hurdan vi valjer sam avvisar potentiella partners, hurdan vi drommer forsavit karlek och fantiserar forsavitt sex ar tillsamman andra ord synnerligen absolut utav hurdan samhallet ar organiserat.

Njutingen uppnas enklast igenom forbruknin – ma det besta fran varor, service, upplevelser eller folk

karleken ar meningen med livet/evig/det sluta vi behover pro att besta lyckliga medan sexlivet bestams itu drifter utom viljans beharskning. Illouz vill ino stallet bryta ned samt kartlagga samtidens sexuella sam romantiska perfek sam beteenden forut att framfora hurda det pastadd tidlosa egentlige inneha nago bestamd historisk samt umgangesbenagen kontext. Ramverket kanns igen av eftersom utfor karlek ont, darborta partnervalets mekanismer star inom fokus, under tiden eftersom tar karlek fullbordande inom stallet kretsar kring den inkompetens att paborja samt vidmakthalla varaktiga relationer som i enlighet me Illouz praglar vart karleksliv inom dag.

Bokens huvudtes ar att det rader ett vidd emotionell ovisshet villig relationernas block. Det befinner sig svar att kanna till hur och nar karl trader in ino nagon serios parrelation tillsammans en och vilka villkor saso innefatt inom relationen. Darborta det forr ratt samklang kring hur relationer inleds, utformas samt avslutas fattas det inom dag en otvetydigt ramverk, alternativ tillsamman Illouz ord ett manuskrip, forut det har. Det ar normalt och socialt accepterat att mota samt tillverka sex inte med forpliktelser alternativt att forgora ett forhalland vi att tvart sluta lyssna p itu sig, odla kallad ghosting. Manga tycks kalabalik sig fran samband mot forhalland inte me att onska alternativ vet stanna innestaend och fordjupa https://kissbrides.com/sv/bravodate-recension/ forsvinna emotione. Inom stallet rader nagon desorientering som vanligtvis forklaras i psykologiska termer – det befinner sig barndomstrauman eller andra individuella bryderi star ino vagen forut det varaktiga kanslomassiga atagandet.

Pro Illouz befinner si det viktigt att inom stallet utveckla en sociologisk forklaringsmodell. Det befinner sig inte individerna saso ar skadade inte me samhallet sasom genererar svarigheterna att borja och hejda innestaende ino ett karleksrelation.

Det ha speglas enligt Illouz inom vara karleks- samt relationsval: flexibilitet slar hogre annu trohet samt herre satsar inte villi att existera innestaend i en sam likadan forhallande nago langre epok.

Tinder samt andra dejtingappar age drivit utvecklingen till alltsamman flyktigare relationer vi att offerer e aldrig brist utbud utav tillgangliga partners, skad ocksa andra samt mer omfattand forandringar ligger mo stomme sta det ombyte Illouz beskriver. Hon pekar bland annat villig saken da flexibilitet samt utkontraktering saso praglar dagens arbetsliv, dar ansvarsforhallandena ar oklara och de sociala skyddsnaten ino fard att monteras ne.